Er du interesseret ?

Sæsonen strækker sig fra september til maj. Der øves hver mandag aften fra kl. 19.00 – 21.30 i Hendriksholm Kirke i Rødovre. Vi sætter pris på, at alle er med fra begyndelsen. I sæsonens løb holder vi desuden gerne en kor-weekend, hvor vi øver koncentreret og hygger os.

Loading
Centrér kort
Trafik
Cykel
Transit

Som nye medlemmer kan optages alle, der efter en foresyngning vurdereres at passe til korets ideal med hensyn til stemmeomfang, teknik, klang og bladsang. Foresyngning sker for dirigenten og stemmeformanden og tages normalt i forbindelse med en øveaften. Det varer ikke mere end cirka 10 minutter. De første 2 måneder i koret er prøvetid, hvorefter der aflægges en prøve i kvartet/oktetsang (en firstemmig korsats) i øvet repertoire.

For yderligere info se: Velkomstbrochure Audite – 2017.03

Hvis du er interesseret, så kontakt dirigenten eller sekretæren. Du finder deres mailadresser her.

xxxx